Breaking News

พบผู้ป่วย COVID-19 ใหม่ 50 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย!! ยอดรวมวันนี้ 2,473 ราย

วันที่ 10 เมษายน 2563 กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย และติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มอีก 50 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยในไทยตอนนี้มีรวมทั้งหมด 2,473 คน   สำหรับผู้ป่วยใหม่ 50 รายแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน กลุ่มที่ 1 คือ คนที่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยหรือ อยู่ในสถานที่เดิมที่พบผู้ติดเชื้อ 27 คน ใกล้ชิดผู้ป่วย 27 ราย

Read More
Breaking News

พบผู้ป่วย COVID-19 ใหม่ 54 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย!! ยอดรวมวันนี้ 2,423 ราย

วันที่ 9 เมษายน 2563 กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย และติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มอีก 54 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยในไทยตอนนี้มีรวมทั้งหมด 2,423 คน สำหรับผู้ป่วยใหม่ 54 รายแบ่งออกเป็น 4 ส่วนด้วยกัน กลุ่มที่ 1 คือ คนที่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยหรือ อยู่ในสถานที่เดิมที่พบผู้ติดเชื้อ 22 คน ใกล้ชิดผู้ป่วย 22 ราย กลุ่มที่ 2

Read More
Breaking News

ติดเชื้อเพิ่ม 111 ราย!! เสียชีวิตอีก 3 ราย ยอดรวมผู้ป่วย COVID-19 ในไทยล่าสุด 2,369 ราย

วันที่ 8 เมษายน 2563 กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย และติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มอีก 111 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยในไทยตอนนี้มีรวมทั้งหมด 2,369 คน   สำหรับผู้ป่วยใหม่ 111 รายแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน กลุ่มที่ 1 คือ คนที่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยหรือ อยู่ในสถานที่เดิมที่พบผู้ติดเชื้อ 37 คน ใกล้ชิดผู้ป่วย 37 ราย กลุ่มที่

Read More
Breaking News

ติดเชื้อเพิ่ม 51 ราย!! เสียชีวิตอีก 3 ราย ยอดรวมผู้ป่วย COVID-19 ในไทยล่าสุด 2,220 ราย

วันที่ 6 เมษายน 2563 กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย และติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มอีก 51 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยในไทยตอนนี้มีรวมทั้งหมด 2,220 คน ผู้ป่วยที่เสียชีวิต 4 รายล่าสุด รายที่ 1 : ชายไทย อายุ 28 ปี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานในกรุงเทพฯ เริ่มป่วยวันที่ 27 มีนาคม 2563 มีอาการเป็นไข้ ไอ

Read More
Breaking News

ไทยพบผู้ป่วยโควิดใหม่ 102 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย!! ยอดรวมวันนี้ 2,169 ราย

วันที่ 5 เมษายน 2563 กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย และติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มอีก 102 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยในไทยตอนนี้มีรวมทั้งหมด 2,169 คน ผู้ป่วยที่เสียชีวิต 4 รายล่าสุด รายที่ 1 : ชายไทย อายุ 46 ปี อาชีพรับจ้าง มีประวัติเดินทางกลับจากประเทศอังกฤษ รายที่ 2 : ชายต่างชาติ (สวิตเซอร์แลนด์)

Read More
Breaking News

“ทรัมป์” เผยอีก 2 สัปดาห์ จะมีคนอีกจำนวนมากตาย เนื่องจากโควิด19!

“ทรัมป์” เผยอีก 2 สัปดาห์ จะมีคนอีกจำนวนมากตาย เนื่องจากโควิด19 ผู้นำสหรัฐฯ เผยจะมีผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกจำนวนมาก ในช่วงสองสัปดาห์ข้างหน้า ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่ยากที่สุด ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่า สัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขณะเดียวกัน ยังเป็นเรื่องโชคไม่ดีที่จะมีผู้คนล้มตายอีกมากจากเชื้อไวรัสดังกล่าว พร้อมระบุด้วยว่าการให้ความช่วยเหลือของรัฐบาลกลางจะมุ่งให้ความสำคัญกับพื้นที่ที่จำเป็นมากที่สุด ทั้งนี้ กำลังเร่งระดมกำลังทหารหลายพันนาย แพทย์และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยในการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เบื้องต้นจะส่งทหาร 1,000 นาย ไปยังมหานครนิวยอร์ก โดยจะใช้อำนาจตามกฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงสมัยสงครามเกาหลี “การผลิตเพื่อป้องกันประเทศ” (Defense

Read More
Breaking News

เสียชีวิตเพิ่ม 4 ราย!! ติดเชื้ออีก 103 ราย ยอดรวมผู้ป่วยโควิด-19 ในไทยล่าสุด 1,978 ราย

วันที่ 3 เมษายน 2563 กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 4 ราย และติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มอีก 103 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยในไทยตอนนี้มีรวมทั้งหมด 1,978 คน ผู้ป่วยที่เสียชีวิต 4 รายล่าสุด รายที่ 1 : เป็นชาย อายุ 59 ปี เป็นพนักงานการรถไฟ มีการเข้ารับการรักษาวันแรก 16 มีนาคม ด้วยอาการไข้ หลังจากนั้นมีการกลับไปทำงานปกติ

Read More
Breaking News

Breaking!! นายกฯ ประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศ ห้ามออกจากบ้าน 22.00-04.00 น. เริ่ม 3 เม.ย.

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงผ่านโทรทัศน์ร่วมการเฉพาะกิจประกาศบังคับใช้ “เคอร์ฟิว” ทั่วประเทศ ห้ามบุคคลออกนอกเคหะสถานในช่วงเวลา 22.00น.-04.00 น. ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร และได้ออกข้อกำหนด (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 แล้วนั้น เพื่อให้มีมาตรการต่างๆ เพิ่มขึ้นตามความจำเป็นเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้โดยเร็ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ดังต่อไปนี้ ข้อ

Read More
Breaking News

เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย!! ติดเชื้ออีก 104 ราย ยอดรวมผู้ป่วยโควิด-19 ในไทยล่าสุด 1,875 ราย

วันที่ 2 เมษายน 2563 กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย และติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มอีก 104 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยในไทยตอนนี้มีรวมทั้งหมด 1,875 คน ผู้ป่วยที่เสียชีวิต 3 รายล่าสุด รายที่ 1 : ชาย อายุ 57 ปี มีประวัติเดินทางจากสุไหงโกลกไปปากีสถาน เสียชีวิตบนรถไฟสายกรุงเทพฯ สุไหงโกลก ระหว่างที่วิ่งผ่านประจวบคีรีขันธ์ 3

Read More

หน้ากากอนามัย N95, KN95 และ N99 ต่างกันยังไง?

หน้ากากอนามัย N95 N95 คือ มาตรฐานในการกรองฝุ่นละออง ที่ผ่านการรับรองว่า สามารถกรองฝุ่นละอองที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 ไมครอน หรือใหญ่กว่า ได้ไม่น้อยกว่า 95% โดยสามารถกรองฝุ่นในระดับ PM 2.5 ได้ ซึ่ง N95 เป็นมาตรฐานจากทางฝั่งอเมริกา ของ NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) ซึ่งคือหน่วยงานวิจัยด้านสุขภาพ และความปลอดภัยในการทำงาน

Read More
Breaking News

ด่วน!! กทม. ประกาศ “ร้านสะดวกซื้อ-ร้านอาหาร” ปิดเที่ยงคืน-ตี 5

กรุงเทพมหานคร ออกประกาศ ร้านสะดวกซื้อ, ร้านอาหาร ต้องปิด เที่ยงคืน จนถึง ตี 5 (00.01-05.00) โดยคำสั่งนี้ครอบคลุมถึงเป็นร้านสะดวกซื้อ หรือลักษณะเดียวกัน, ซูเปอร์มาร์เก็ต ไม่ว่าจะในห้างหรือนอกห้าง เช่น เซเว่นอีเลฟเว่น แฟมิลี่มาร์ท  หรือโชห่วย และร้านอาหารในคูหา, แผงลอย, รถเข็น ไม่ว่าจะขายอาหารอย่างเดียว หรือเครื่องดื่ม และจะให้เปิดได้ตั้งแต่เวลา 05.01 – 00.00 น. (ตีห้า-เที่ยงคืน) เท่านั้น

Read More
Breaking News

เสียชีวิต 2 ราย!! ติดเชื้อเพิ่ม 120 ราย ยอดรวมผู้ป่วย COVID-19 ในไทยล่าสุด 1,771 ราย

วันที่ 1 เมษายน 2563 กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย และติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มอีก 120 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยในไทยตอนนี้มีรวมทั้งหมด 1,771 คน สำหรับผู้เสียชีวิต 2 รายล่าสุด รายแรกเป็นเพศชาย อายุ 79 ปี ไปร่วมงานแต่งงานที่ประเทศมาเลเซีย มีประวัติโรคเบาหวาน ไตวายเรื้อรัง รายที่ 2 เป็นนักธุรกิจ อายุ 58

Read More